+358 405 213 880

info@hotoil.fi

Tavoittemme ja toimintamme

Kuumaöljy käyttäjäyhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää ammatillista osaamista ja tietoa liittyen lämmönsiirtonesteiden, jatkossa kuumaöljyn, käyttöön ja kunnossapitoon teollisuudessa sekä luoda kuumaöljyn käyttäjien kesken verkosto ja kontaktipinta yleiseksi ammatilliseksi tueksi.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Järjestää jäsentapahtumia
  2. Kehittää ja ylläpitää kontakteja kuumaöljyn käyttöön liittyvään tietotaitoon ja asiantuntemukseen.
  3. järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä,
  4. Antaa pyydettäessä asiantuntijalausuntoja liittyen yhdistyksen asiantuntemus alaan.
  5. Ylläpitää www sivustoa ja julkaisee jäsenlehteä kuumaöljyalaan liittyvistä uutisista, käyttäjäkokemuksista ja tutkimuksesta

Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, tapahtumaosallistumistuotoilla sekä julkaisuilla.