+358 405 213 880

info@hotoil.fi

Taloudellisuus

Kuumaöljyn käytön taloudellisuus riippuu mm. järjestelmän lämpötehokkuudesta, öljyn ja komponenttien ominaisuuksista ja huoltovapaudesta. Oikein mitoitettu järjestelmä ei kuluta ylimääräistä lämpötehoa, kestää ilman komponentttivaurioita ja käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat matalat.

Kuumaöljyjärjestelmien öljyn kestoikä vaihtelee 1-2 vuoden ja 15 – 20 vuoden välillä riippuen edellä mainituista tekijöistä. Koska kuumaöljyjärjestelmä on usein varsin suuria (öljytilavuus useita tuhansia litroja) , on öljyn vaihtoväli merkittävä kustannustekijä.

Kasoittain rahaaKuumaöljyjärjestelmiin soveltuvat komponentit, esimerkiksi pumput, ovat usein varsin kalliita, jolloin niiden oikea käyttö- ja huolto on huomioitava. Eräät pumpputyypit esimerkiksi vaativat kuumaöljyn puhtaudelta tiettyä tasoa toimiakseen häiriöttä.

Kokonaistaloudellisuus saattaa siis vaihdella huomattavasti riippuen valinnoista joita on tehty jo suunniteltaessa järjestelmää.  Järjestelmien ominaisuudet saattavat määritellä paljon piirteitä ja kustannustasoja mutta jälkeen päin voidaan usein puuttua ainakin olennaisimpiin kustannustekijöihin.