+358 405 213 880

info@hotoil.fi

Mitä kuumaöljy on?

Öljy tynnyreitäKuumaöljyllä viitataan lämmönsiirrossa käytettävään väliaineeseen – mineraalipohjaiseen tai synteettiseen öljyyn, jota käytetään teollisuudessa kovia lämpötiloja vaativissa prosesseissa. Lisäksi kuumaöljyjä käytetään merenkulkualuksissa.

Kuumaöljy voi olla mineraaliöljypohjaista tai synteettistä. Mineraalipohjaiset ratkaisut ovat edullisempia, mutta synteettisten öljyjen lämmön kesto on korkeampi. Ominaisuudet öljyillä kuitenkin vaihtelevat ja samoin niiden soveltuvuus eri järjestelmille. Kuumaöljyjärjestelmät ovat vaativia suunnitella ja rakentaa, muun muassa korkeiden laatu- ja rakennusstandardien vuoksi.

Kuumaöljyjärjestelmiä on käytössä laajasti eri teollisuuden aloilla, joissa tarvitsee siirtää lämpöä. Esimerkkeinä käyttökohteista voidaan mainita prosessiteollisuus, elintarviketeollisuus, tekstiiliteollisuus, kemianteollisuus sekä luonnollisesti metalliteollisuus.

Kuumaöljyjärjestelmässä öljy kiertää lämmitysyksikön ja käyttöyksikön välillä – öljy lämmitetään kattilassa haluttuun lämpötilaan, josta öljy pumpataan käyttökohteeseen ja takaisin. Järjestelmän mitoitukseen vaikuttaa mm. tarvittavan lämpötehon määrä, käytössä oleva lämmitysratkaisu ja kuumaöljyn tekniset ominaisuudet.