+358 405 213 880

info@hotoil.fi

Kuumaöljy

Mitä kuumaöljy on?

Kuumaöljyllä viitataan lämmönsiirrossa käytettävään väliaineeseen – mineraalipohjaiseen tai synteettiseen öljyyn, jota käytetään teollisuudessa kovia lämpötiloja vaativissa prosesseissa. Lisäksi kuumaöljyjä käytetään merenkulkualuksissa.

Käyttö ja edut

Kuumaöljyn käytöllä on monia etuja – se on taloudellista, suhteellisen turvallista ja yksinkertaista.

Turvallisuus

Kuumaöljyjärjestelmissä öljy kiertää suljetussa piirissä, jolloin ne eivät käytön aikana aiheuta erityistä vaaraa käyttäjälleen pl. kuumuus. Siten vaikka kuumaöljyjärjestelmiä käytetään matalassa paineessa, lämpötila tekee häiriö tilanteista usein haastavia ratkaista. Tavanomaisia ongelmatilanteita ovat mm. kattilaräjähdykset, pumppurikot ja erilaiset vuodot.

Taloudellisuus

Kuumaöljyn käytön taloudellisuus riippuu mm. järjestelmän lämpötehokkuudesta, öljyn ja komponenttien ominaisuuksista ja huoltovapaudesta. Oikein mitoitettu järjestelmä ei kuluta ylimääräistä lämpötehoa, kestää ilman komponentttivaurioita ja jonka käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat matalat.